1. Klik onder je profiel op accounts

2. Klik op het "+" symbool aan de rechter bovenkant

3. Kies of je een Gmail of een Outlook account wilt koppelen

4. Volg de instructies op het scherm om het koppelingsproces te voltooien

Heeft u het antwoord gevonden?